Apollo 45681-709APO XP95 Series Category O Loop-Powered Isolating Beacon Base EN 54-23 Compliant, White Flash and White Body

Brand: Apollo Fire
ADI #:45681-709APO Model #: 45681-709APO  Name: Apollo 45681-709APO XP95 Series Category O Loop-Powered Isolating Beacon Base EN 54-23 Compliant, White Flash and White Body
  • EN 54-23 Certified Category O VAD
  • 0.5Hz Flash Rate (white)
  • Synchronisation of VAD flash

Similar Products

Apollo 55000-600APO XP95 Series Optical Smoke Detector, White

Category: Apollo Fire   Brand: Apollo Fire

Apollo 45681-210APO XP95 Series Xpert 7 Detector Mounting Base for XP95 and Discovery Range, White

Category: Apollo Fire   Brand: Apollo Fire

Apollo 45681-277APO XP95 Series Isolating 2 Tones Sounder Mounting Base 91dB A, Indoor Use, EN54-3 Compliant, White

Category: Apollo Fire   Brand: Apollo Fire

Apollo 55000-317APO Series 65 Optical Smoke Detector with Flashing LED, White

Category: Apollo Fire   Brand: Apollo Fire

Apollo 45681-201 65 Series One-Way Fit Detector Mounting Base with Diode, White

Category: Apollo Fire   Brand: Apollo Fire

Apollo PP2526 Soteria Series Intelligent Manual Call Point, Indoor Use, EN 54-11 Certified, Red

Category: Apollo Fire   Brand: Apollo Fire

Apollo 55000-400APO XP95 Series A2S 55°C Heat Detector, White

Category: Apollo Fire   Brand: Apollo Fire

Apollo PP2553 XP95 Series Intelligent Input and Output Module

Category: Apollo Fire   Brand: Apollo Fire

Apollo 55000-122APO Series 65 A1R Heat Detector, White

Category: Apollo Fire   Brand: Apollo Fire

Apollo 44251-189APO XP95 Series Transparent Hinged Cover for Manual Call Point

Category: Apollo Fire   Brand: Apollo Fire

Apollo 45682-800APO Xpert Universal Address Card for Bases, 25-Pack

Category: Apollo Fire   Brand: Apollo Fire

Apollo 55000-390APO AlarmSense Series Optical Smoke Detector with Flashing LED, White

Category: Apollo Fire   Brand: Apollo Fire

Apollo 45681-244APO AlarmSense Series Detector Mounting Base, White

Category: Apollo Fire   Brand: Apollo Fire

Apollo 55400-894APO AlarmSense Series Intrinsically Safe Manual Call Point, EN 54-11 Certified, Red

Category: Apollo Fire   Brand: Apollo Fire

Apollo 45681-276APO XP95 Series Ancillary Multi-Tone Sounder Mounting Base 85dB A, Indoor Use, EN54-3 Compliant, White

Category: Apollo Fire   Brand: Apollo Fire

Apollo 58000-700APO Discovery Series Optical and Heat Multi-Sensor Detector, White

Category: Apollo Fire   Brand: Apollo Fire

Apollo 58000-600APO Discovery Series Optical Smoke Detector, White

Category: Apollo Fire   Brand: Apollo Fire

Apollo 45681-330APO XP95 Series Isolating Sounder Beacon Base 91dB A, Red Flash and White Body

Category: Apollo Fire   Brand: Apollo Fire

Apollo ORB-MB-00001-APO Orbis Series Continuity Switch TimeSaver Base, White

Category: Apollo Fire   Brand: Apollo Fire

Apollo 55000-005APO XP95 Series Isolating Open-Area Sounder Beacon 100dB A, Indoor Use, EN54-3 Compliant, Red Flash and Red Body

Category: Apollo Fire   Brand: Apollo Fire

Apollo 53832-070APO XP95 Series MiniDisc Remote Indicator for Fire Protection System

Category: Apollo Fire   Brand: Apollo Fire

Apollo 45681-331APO XP95 Series Loop-Powered Sounder Beacon Base 91dB A, Red Flash and White Body

Category: Apollo Fire   Brand: Apollo Fire

Apollo PP2620 Orbis Series Optical and Heat Multi-Sensor Detector

Category: Apollo Fire   Brand: Apollo Fire

Apollo PP2632 Orbis Series Optical Smoke Detector, White

Category: Apollo Fire   Brand: Apollo Fire

Apollo PP2559 XP95 Series Intelligent DIN-Rail Input and Output Module

Category: Apollo Fire   Brand: Apollo Fire

Apollo 45681-292 XP95 Series Xpert 7 Lockable Detector Base Cap, White

Category: Apollo Fire   Brand: Apollo Fire

Apollo 55000-885APO XP95 Series A1R Optical-Heat Multi-Sensor Detector, White

Category: Apollo Fire   Brand: Apollo Fire

Apollo 45681-278APO XP95 Series 2 Tones Sounder Mounting Base 91dB A, Indoor Use, EN54-3 Compliant, White

Category: Apollo Fire   Brand: Apollo Fire

Apollo 55000-001APO XP95 Series Isolating Open-Area Sounder 100dB A, Indoor Use, EN 54-3 Compliant, Red

Category: Apollo Fire   Brand: Apollo Fire

Apollo PP2552 XP95 Series Intelligent Twin Input and Output Module

Category: Apollo Fire   Brand: Apollo Fire

Apollo 45681-200APO 65A Series 4" One-Way Fit Detector Mounting Base, White

Category: Apollo Fire   Brand: Apollo Fire

Apollo 39213-015 Detector Dust Cover for 65 and XP95 Series, Red

Category: Apollo Fire   Brand: Apollo Fire